Quyền Lợi của Chương Trình năm 2024

Quyền Lợi của Chương Trình và Khoản Chia Sẻ Chi Phí năm 2024

Đối với quyền lợi năm 2024, dưới đây là những dịch vụ quý vị sẽ nhận được và các chi phí quý vị sẽ phải trả:

Các quyền lợi

 • Thăm Khám với Bác Sĩ: $0
 • Chăm sóc thị lực: tổng giới hạn $350 mỗi năm cho kính áp tròng và/hoặckính mắt (gọng kính và tròng kính)
 • Kính Áp tròng được bảo hiểm lên đến $350 trong mười hai tháng, thay cho kính đeo mắt (Tròng kính và Gọng kính).
 • Chăm Sóc Nội Trú Tại Bệnh Viện: $0
 • Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà: $0
 • Dịch Vụ Cứu Thương: $0
 • Đưa Đón: $0. Bao gồm cả vé xe buýt. Hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ đưa đón của chúng tôi Call the Car (CTC) theo số 1-855-673-3195, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Đối với người dùng TTY, hãy gọi dịch vụ tiếp âm của quý vị hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm California theo số 711. Để đặt chỗ, hãy gọi điện từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 6 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương). Hãy gọi ít nhất 5 ngày trước lịch hẹn của quý vị.
 • Xét Nghiệm Chẩn Đoán, Chụp X-quang & Dịch Vụ trong Phòng Xét Nghiệm: $0
 • Thiết Bị Y Tế Lâu Bền: $0
 • Dịch Vụ Tại Nhà và Cộng Đồng (HCBS): $0
 • Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS): $0
 • Chăm Sóc Dài Hạn bao gồm dịch vụ chăm sóc và cơ sở giam giữ: $0
 • Khoản trợ cấp dịch vụ tiện ích $65 cho các dịch vụ tiện ích được đài thọ. Quý vị phải hội đủ điều kiện cho quyền lợi này.
 • Khoản trợ cấp $40 mỗi quý (mỗi 3 tháng) cho các mặt hàng Không Cần Toa (Over the Counter, OTC) để mua một số mặt hàng Không Cần Toa (OTC).

Quý vị không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho lượng thuốc đủ dùng trong một tháng hoặc lâu dài

Với IEHP DualChoice, quý vị không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho các loại thuốc được bao trả miễn là quý vị tuân thủ theo các quy tắc của chương trình.

 • Thuốc bậc 1 là: các loại thuốc gốc, thuốc biệt dược và thuốc tương tự sinh học. Chúng có khoản đồng thanh toán là $0.

Sau khi chương trình bảo hiểm của quý vị bắt đầu với IEHP DualChoice, quý vị phải nhận được các dịch vụ y tế và dịch vụ thuốc theo toa trong mạng lưới IEHP DualChoice.

 

Để tìm hiểu thêm về các quyền lợi, chia sẻ chi phí, điều kiện và giới hạn áp dụng của chương trình, vui lòng tham khảo Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, cập nhật 09/20/23

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Nhấp vào đây để tải về một bản sao Adobe Acrobat Reader miễn phí. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

Phí Bảo Hiểm của Chương Trình

Có một khoản phí bảo hiểm hàng tháng từ $0-$41.00 cho IEHP DualChoice. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận “Trợ giúp Bổ sung” có thể giúp giảm phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị.

Khoản Khấu Trừ của Chương Trình

Chương trình IEHP DualChoice không áp dụng khoản khấu trừ.

Vì quý vị đủ điều kiện tham gia Medi-Cal, quý vị đủ tiêu chuẩn và sẽ nhận được “Hỗ Trợ Bổ Sung” từ Medicare để thanh toán các chi phí chương trình thuốc theo toa của quý vị. Để nhận được Hỗ Trợ Bổ Sung này, quý vị không cần làm gì thêm. 

 

Quý vị có thể nhận thêm hỗ trợ để thanh toán cho các phí bảo hiểm và chi phí chương trình thuốc theo toa của mình. Để xem quý vị có đủ điều kiện nhận thêm hỗ trợ không, quý vị có thể liên hệ:

 • 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). , Người dùng TTY có thể gọi (877) 486-2048, 24 giờ mỗi ngày/7 ngày một tuần
 • Vui lòng gọi đến Văn Phòng An Sinh Xã Hội theo số (800) 772-1213 từ 8 a.m. and 7 p.m., Thứ Hai đến Thứ Sáu, người dùng TTY có thể gọi số (800) 325-0778; hoặc
 • Văn Phòng Medicaid Tiểu Bang của Quý Vị

Cách nhận điều phối dịch vụ chăm sóc

Quý vị có cần hỗ trợ nhận dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần không? Một đội ngũ chăm sóc có thể hỗ trợ quý vị. Một đội ngũ chăm sóc có thể bao gồm bác sĩ của quý vị, một điều phối viên dịch vụ chăm sóc hoặc một chuyên gia y tế khác mà quý vị chọn. Điều phối viên dịch vụ chăm sóc là người được đào tạo để giúp quý vị quản lý dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần. Quý vị sẽ có một điều phối viên dịch vụ chăm sóc khi quý vị ghi danh tham gia IEHP DualChoice. Người này cũng sẽ giới thiệu quý vị đến các nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng nếu IEHP DualChoice không cung cấp các dịch vụ mà quý vị cần.

 

Để nói chuyện với điều phối viên chăm sóc sức khỏe, vui lòng gọi tới Ban Dịch vụ Hội viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 a.m. -8 p.m. (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347.

Cho Phép Trước và Bảo Hiểm Ngoài Mạng Lưới

Quý vị có thể nhận được những loại chăm sóc y tế và các dịch vụ khác nào mà không cần được Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính (PCP) chấp thuận trước trong IEHP DualChoice (HMO D-SNP)? Quý vị có thể nhận được các dịch vụ như các dịch vụ được nêu dưới đây khi không được sự phê duyệt trước từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP).

 • Chăm sóc sức khỏe định kỳ cho phụ nữ, bao gồm khám vú, chụp sàng lọc quang tuyến vú (chụp X-quang vú), xét nghiệm Pap và khám vùng chậu miễn là quý vị nhận được các dịch vụ này từ một nhà cung cấp trong mạng lưới.
 • Tiêm phòng cúm miễn là quý vị nhận được dịch vụ này từ nhà cung cấp trong mạng lưới.
 • Dịch vụ cấp cứu từ nhà cung cấp trong mạng lưới hoặc từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới.
 • Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết từ các nhà cung cấp trong mạng lưới hoặc từ các nhà cung cấp ngoài mạng lưới khi các nhà cung cấp trong mạng lưới tạm thời không thể cung cấp dịch vụ hoặc không thể tiếp cận, như khi quý vị tạm thời đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình.
 • Dịch vụ chạy thận mà quý vị nhận được tại cơ sở chạy thận được Medicare chứng nhận khi quý vị tạm thời đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình. (Nếu có thể, vui lòng gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice trước khi quý vị rời khỏi khu vực phục vụ để chúng tôi có thể sắp xếp cho quý vị tiếp tục được chạy thận khi quý vị đi xa.)

Cách nhận dịch vụ chăm sóc từ bác sĩ chuyên khoa và các nhà cung cấp trong mạng lưới khác

Bác sĩ chuyên khoa là bác sĩ chung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho một loại bệnh cụ thể hoặc một bộ phận cơ thể. Có nhiều loại bác sĩ chuyên khoa. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Bác sĩ ung thư chăm sóc cho bệnh nhân bị ung thư.
 • Bác sĩ tim mạch chăm sóc cho bệnh nhân bị bệnh tim.
 • Bác sĩ chỉnh hình chăm sóc cho bệnh nhân mắc một số bệnh về xương, khớp hoặc cơ.

Quý vị sẽ thường thăm khám với PCP của mình trước cho hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe định kỳ như kiểm tra sức khỏe thể chất, tiêm chủng, v.v. Khi PCP của quý vị cho rằng quý vị cần được điều trị hoặc các vật tư chuyên khoa, PCP của quý vị sẽ cần nhận được sự cho phép trước (phê duyệt trước) từ Chương Trình và/hoặc nhóm y khoa. Đây được gọi là giấy giới thiệu. PCP của quý vị sẽ gửi giấy giới thiệu đến chương trình hoặc nhóm y khoa của quý vị. Điều rất quan trọng là quý vị phải nhận được giấy giới thiệu (phê duyệt trước) từ PCP của mình trước khi thăm khám với bác sĩ chuyên khoa của Chương Trình hoặc một số nhà cung cấp dịch vụ khác. Nếu quý vị không có giấy giới thiệu (phê duyệt trước) trước khi quý vị nhận các dịch vụ từ bác sĩ chuyên khoa, thì quý vị có thể phải tự thanh toán cho các dịch vụ này. PCP thường được liên kết với một số bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa. Khi quý vị chọn PCP, điều đó cũng xác định bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa mà quý vị có thể sử dụng. 

Nếu bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác rời khỏi chương trình thì sao?

Đôi khi, bác sĩ chuyên khoa, phòng khám, bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác mà quý vị đang sử dụng có thể rời khỏi chương trình. Khi nhà cung cấp rời khỏi mạng lưới, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư thông báo về nhà cung cấp mới của quý vị qua đường bưu điện. Nếu quý vị muốn sử dụng một nhà cung cấp khác, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice và chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị tìm và chọn một nhà cung cấp khác.

Cách nhận dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới

Khi bác sĩ của quý vị khuyến cáo sử dụng các dịch vụ không có trong mạng lưới của chúng tôi, quý vị có thể nhận các dịch vụ này từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Để nhận các dịch vụ ngoài mạng lưới, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) hoặc Bác Sĩ Chuyên Khoa của quý vị phải gửi yêu cầu giấy giới thiệu đến chương trình hoặc nhóm y khoa của quý vị. Tất cả các yêu cầu nhận dịch vụ ngoài mạng lưới đều phải được nhóm y khoa của quý vị phê duyệt trước mới được nhận.

 

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ. 


Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2023.
H8894_DSNP_24_4164896_M Accepted

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan