Tìm hiểu về các chiến lược bỏ thuốc lá, các nguy cơ của việc hút thuốc lá và khói thuốc thụ động, loại thuốc phù hợp để giúp quý vị bỏ thuốc lá và quản lý căng thẳng. Dưới đây là các nguồn lực hỗ trợ quý vị bỏ hút thuốc. Bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP.

Nguồn Trợ Giúp

Kick-it-California-font color-red

Text Effect Type
font-color
Text Effect Color
red
Text To Apply Effect
Kick it California
Element To Apply Effect
cmp-title__text

Kick it California

 

Quý vị đã sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo để bỏ hút thuốc, nhai thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử ngay bây giờ chưa? Đường Dây Hỗ Trợ Người Hút Thuốc CA có tất cả những thứ quý vị cần để đạt được mục tiêu của mình! Họ có nhiều dịch vụ miễn phí như tư vấn qua điện thoại, nhắn tin và giới thiệu đến các chương trình tại địa phương khác. Họ cũng có thể cung cấp hỗ trợ từng bước về cách lập kế hoạch bỏ thuốc lá, các lời khuyên đối phó với các yếu tố kích hoạt và hỗ trợ để giúp quý vị tiếp tục bỏ thuốc lá. Gọi tới số 1-800-300-8086 và đưa mã khuyến mại 84 để bắt đầu! Hoặc truy cập trang web của họ tại https://kickitca.org/

 

Arrowhead Regional Medical Center

400 N. Pepper Avenue, Colton

Nhấp vào đây để truy cập trang web của họ

909-580-6167

Kaiser Permanente

2055 Kellogg Avenue, Corona

Nhấp vào đây để truy cập trang web của họ. 

1-866-883-0119

(Chỉ miễn phí cho Hội Viên Kaiser)

Rim Family Services

28545 Highway 18, Skyforest

Nhấp vào đây để truy cập trang web của họ. 

909-336-1800

Beaver Medical Group

1150 Brookside Avenue, Redlands

Nhấp vào đây để truy cập trang web của họ.

909-335-4131

Kaiser Permanente

17296 Slover Avenue, Fontana

Nhấp vào đây để truy cập trang web của họ. 

909-609-3000

(Chỉ miễn phí cho Hội Viên Kaiser)

Loma Linda University Health - Center for Health Promotion

24785 Stewart Street, Loma Linda

Nhấp vào đây để truy cập trang web của họ.

909-558-4594

Trang web

Bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP.

 

Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ 
Hướng dẫn từng bước để sống không khói thuốc, biết rõ những lợi ích, lập kế hoạch, đối phó với những cám dỗ và tiếp tục bỏ hút thuốc. 

 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
Có tất cả những gì quý vị cần để lập kế hoạch bỏ thuốc lá, trang web này cũng có các liên kết tới mạng xã hội để được hỗ trợ liên tục trong cả quá trình bỏ thuốc. Ngoài ra, quý vị sẽ có thể xem video về những người đã từng hút thuốc, nghe câu chuyện của họ và học hỏi kinh nghiệm của họ. 

 

Smokefree.gov
Hỗ trợ và công cụ để giúp quý vị hoặc người thân yêu của quý vị bỏ hút thuốc. Quý vị cũng có thể chọn các phiên bản dành cho cựu chiến binh, phụ nữ, người cao tuổi và thanh thiếu niên. 

Ứng Dụng Di Động

Công Cụ Tương Tác

Bỏ Thuốc lá

 

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Nhấp vào đây để tải về một bản sao miễn phí bằng cách nhấp chuôt vào Adobe Acrobat Reader. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.