Cam kết Cải tiến

Trong hơn hai thập kỷ qua, Inland Empire Health Plan (IEHP) đã không ngừng cải tiến và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các hội viên. Có các Ưu tiên Chiến lược dẫn đường, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội cải tiến và đổi mới – dành ưu tiên cao nhất cho khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, cũng như cho hội viên và Cộng đồng.

Đánh giá Sức khỏe Cộng đồng

Ủy ban các Bên liên quan về Đánh giá Sức khỏe Cộng đồng Inland Empire năm 2022 bao gồm hơn 20 đại diện khắp 25 tổ chức cộng đồng, thống nhất trong năm qua để thu thập và phân tích số liệu sức khỏe và tinh thần của khu vực. Nhóm xác định bốn nhóm dân số có nguy cơ, cư dân Cao tuổi, cộng đồng da màu, những người có thu nhập thấp và những người sống trong khu vực hẻo lánh và nông thôn, cũng như sáu lĩnh vực ưu tiên tập trung vào: Nhu cầu Sức khỏe và An toàn Cơ bản, Nhà ở cho Người, Công việc Có ý nghĩa và Thịnh vượng, Bệnh Tim mạch và Tiểu đường, Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, và Sức khỏe Tâm thần và Hành vi.

Ủy ban đã chia sẻ những phát hiện trong một báo cáo Đánh giá Sức khỏe Cộng đồng khu vực chung đầu tiên thuộc loại này.

Đánh giá Nhu cầu Sức khỏe Cộng đồng (CHNA)

Đánh giá Nhu cầu Sức khỏe Cộng đồng Inland Empire (CHNA) 2022 xác định những nhu cầu về sức khỏe và tinh thần hàng đầu của cư dân Inland Empire. Những phát hiện trọng CHNA sẽ được sử dụng để xây dựng các can thiệp cộng đồng, từ đó tạo ra các khoản đầu tư chung giải quyết những ưu tiên đã được xác định. Có bảy đánh giá trong CHNA, ba mục tiêu đầu tiên trong toàn khu vực Inland Empire, cùng với các quận Riverside và San Bernardino. Bốn đánh giá còn lại bao gồm các phân tích chuyên sâu cho các khu vực dịch vụ của Montclair Hospital Medical Center, Redlands Community Hospital, San Antonio Regional Hospital và San Gorgonio Memorial Hospital. Nhấp vào đây để xem đánh giá.

Tuyển Nhà cung cấp

Quỹ Mở Rộng Mạng Lưới (NEF) sáng tạo của IEHP là chương trình đầu tiên thuộc loại hình này ở tiểu bang. Được thành lập vào năm 2014, NEF đã phân bổ $30 triệu vào các quỹ đặc dụng để thu hút các PCP, bác sĩ chuyên khoa và nhà cung cấp cấp trung được hội đồng chuyên khoa chứng nhận đến làm việc tại Inland Empire, nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhà cung cấp triền miên trong khu vực và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho hơn 1.2 triệu hội viên IEHP. Thành quả thấy rõ sau khi triển khai chương trình này, đó là cho đến nay, khu vực đã tuyển dụng được hơn 280 nhà cung cấp.

Sáng Kiến Chăm Sóc Phức Hợp Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi

Sáng Kiến Chăm Sóc Phức Hợp Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi (BHICCI) là thành quả hợp tác giữa IEHP và hơn 30 phòng khám ở Inland Empire, nhằm hỗ trợ phủ sóng Chương Trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) California, một chương trình chính thức hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Mục tiêu là nhằm cải thiện kết quả sức khỏe của hội viên bằng cách bố trí một đội ngũ chăm sóc phức hợp chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ chăm sóc toàn diện và bằng cách điều phối các nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi phức tạp đến nhiều nhà cung cấp và hệ thống chăm sóc sức khỏe tại các quận Riverside và San Bernardino. Đội ngũ chăm sóc trong BHICCI hiện đang chuyển đổi thành các tổ chức quản lý dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng (CB-CME), chuyên cung cấp các dịch vụ của chương trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp nhằm đưa chương trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp đi vào hoạt động.

Chương Trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp

Chương trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp (HHP) là một chương trình quản lý dịch vụ chăm sóc tích hợp dành cho những bệnh nhân có nhu cầu phức tạp. Chương trình này được xây dựng dựa trên Sáng Kiến Chăm Sóc Phức Hợp Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi (BHICCI) của IEHP theo luật định của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS). HHP điều phối các nhu cầu về Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (LTSS) tại cộng đồng liên quan đến thể chất, hành vi của những hội viên mang bệnh thể chất và/hoặc tâm thần mạn tính nghiêm trọng. Mục tiêu chính của HHP là cải thiện kết quả sức khỏe tổng thể của hội viên thông qua hình thức điều phối dịch vụ chăm sóc và quản lý dịch vụ chăm sóc phức hợp. Kể từ khi chương trình khởi động vào Tháng Một, 2019, hơn 9,000 hội viên đã nhận thấy kết quả sức khỏe lâm sàng khả quan hơn rất nhiều, cụ thể là kết quả huyết áp, tiểu đường và trầm cảm. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Chương trình Điều phối Dịch vụ Chăm sóc Tổng hợp.

Trao đổi Thông tin Y tế và Hồ sơ Y tế Điện tử (EHR)

IEHP đã hợp tác với Hiệp Hội Y Tế Quận San Bernardino và Hiệp Hội Y Tế Quận Riverside để thành lập Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ EHR Inland Empire, nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp và phòng khám chọn lọc và triển khai hệ thống hồ sơ y tế điện tử. Ngoài ra, IEHP cũng hợp tác với Tổ Chức Trao Đổi Thông Tin Y Tế Inland Empire, tổ chức này hợp nhất với Tổ Chức Trao Đổi Thông Tin Y Tế CalIndex thành Manifest Medex (MX). MX là tổ chức trao đổi thông tin y tế trên toàn tiểu bang có mức độ phủ sóng và mức độ sử dụng đáng kể ở Inland Empire, trong đó, tất cả các bệnh viện chăm sóc cấp tính tại Inland Empire, nhiều nhóm y khoa và bác sĩ đều tham gia cung cấp dữ liệu hành chính và lâm sàng của bệnh nhân. MX cung cấp công nghệ cần thiết cho hầu hết 4.4 triệu người sống ở Inland Empire để họ có thể truy cập và chia sẻ an toàn hồ sơ bệnh án điện tử. Công nghệ cũng cho phép bác sĩ, phòng khám, bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác xem xét và truy cập hồ sơ y tế theo phương thức điện tử, giúp họ kịp thời cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trong cộng đồng của chúng tôi.

DocOnline

Chương trình sáng tạo này còn cho hội viên thêm một phương án nữa, đó là nhận tư vấn y tế của Bác Sĩ sau giờ làm việc. Hội viên IEHP có thể nói chuyện nhanh chóng và dễ dàng qua điện thoại hoặc trò chuyện qua video với Bác Sĩ được hội đồng chuyên khoa chứng nhận. Bác Sĩ có thể truy cập danh mục thuốc của IEHP và Mạng Lưới Nhà Thuốc của IEHP để kê đơn thuốc điện tử cho hội viên IEHP, nếu cần. Nếu được triển khai hoàn toàn, dịch vụ này sẽ giúp hội viên xử lý thuận tiện hơn và truy cập dễ dàng hơn, đồng thời giúp giảm số lượt đi không cần thiết đến phòng cấp cứu và phòng khám chăm sóc khẩn cấp.

Chăm sóc sức khỏe từ xa

IEHP hiện đang hỗ trợ mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trên khắp Inland Empire để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chuyên khoa đặc biệt cần thiết, cũng như để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị nhanh. Giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa giúp Inland Empire giải quyết được một trong những rào cản cản trở hoạt động chăm sóc sức khỏe, đó là khoảng cách địa lý đến các địa điểm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin liên lạc của giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa, hoạt động điều trị và phòng ngừa bệnh tật hoặc chấn thương có thể diễn ra ở khoảng cách xa, xóa bỏ rào cản địa lý vốn là nguyên nhân chính cản trở hoạt động chăm sóc. Giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa còn được ứng dụng để hỗ trợ công tác đào tạo cho nhà cung cấp và hướng dẫn cho hội viên. IEHP hiện đang triển khai giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa trong một số dịch vụ: chăm sóc sức khỏe hành vi, khám võng mạc, khám da liễu và tư vấn chỉnh hình. Các chương trình đã tiến hành mở rộng giải pháp này sang các dịch vụ khác để đáp ứng các nhu cầu của hội viên.

eConsult

IEHP, Trung Tâm Y Tế Khu Vực Arrowhead và Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Đại Học Riverside đã hợp tác để cho ra ứng dụng có tên eConsult, với ứng dụng này, PCP có thể kết nối qua mạng trực tiếp với các bác sĩ chuyên khoa khi bệnh nhân cần giấy giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa. Thông qua hệ thống riêng tư, an toàn, PCP có thể kịp thời nhận được tư vấn lâm sàng từ các bác sĩ chuyên khoa để có thể quản lý phần lớn bệnh nhân trong cơ sở chăm sóc chính (một số bệnh nhân có thể cần thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa). IEHP sẽ tài trợ cho sáng kiến này trong 24 tháng đầu tiên, đồng thời sẽ thiết kế, triển khai và đánh giá eConsult tại hơn 70 địa điểm phòng khám trên khắp quận Riverside và San Bernardino.

Ứng Dụng và Cổng Thông Tin Trực Tuyến Bảo Mật dành cho Hội Viên

Các hội viên IEHP có thể chủ động quản lý sức khỏe của chính mình 24/7 thông qua tài khoản trực tuyến được bảo mật, có thể truy cập thông qua trang web hoặc ứng dụng di động của IEHP. Hội viên có thể xem và in Thẻ hội viên IEHP của mình; xem các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, Thẻ Tiêm chủng và giấy phép; tìm hoặc thay đổi bác sĩ; tìm kiếm danh mục nhà cung cấp; ghi danh vào các lớp giáo dục sức khỏe; kiểm tra về điều kiện hội đủ; và nhiều hơn nữa. Ứng dụng chăm sóc tiền sản Baby-N-Me riêng biệt có tác dụng cải thiện kết quả sức khỏe thai sản vì giúp các bà mẹ tương lai dễ dàng theo dõi các cột mốc quan trọng của thai kỳ, xác định các vấn đề sức khỏe và giữ gìn sức khỏe nhờ các lời nhắc và công cụ hữu ích trong ứng dụng.

Nhắn Tin và Thông Báo

IEHP sử dụng nhắn tin hai chiều và Dịch vụ Nhắn tin Ngắn (SMS) để cho hội viên biết thông tin về quyền lợi chương trình mà họ được hưởng và cách quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe. Những thông báo như thế này được gọi là giải pháp hướng đối tượng, truyền đạt thông tin sức khỏe theo mùa về các chủ đề như chủng ngừa, chăm sóc phòng ngừa, tuân thủ liệu pháp thuốc và các tính năng mới của chương trình bảo hiểm y tế.

Các Dịch vụ và Hỗ trợ Dài hạn (LTSS)

Chương trình Dịch Vụ và Hỗ trợ Dài hạn (LTSS) của IEHP cho phép người cao tuổi và người khuyết tật sống tự lập trong nhà của mình trong thời gian lâu nhất có thể và cung cấp dịch vụ chăm sóc trong Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn (SNF) khi họ không thể tự chăm sóc. LTSS bao gồm Chương trình Cung cấp Dịch vụ Đa năng Dành cho Người Cao tuổi (MSSP) và Chương trình Cung cấp Dịch vụ Tại Cộng đồng Dành cho Người trưởng thành (CBAS), cũng như các dịch vụ SNF khi được yêu cầu. IEHP cũng hỗ trợ điều phối bất kỳ quyền lợi nào của Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS). Kể từ tháng 5 năm 2018, IEHP đã giúp chuyển 750 hội viên ra khỏi các cơ sở chăm sóc dài hạn và quay về cộng đồng. Chương trình điều phối người chăm sóc đến cung cấp dịch vụ cấp cứu tại nhà 24 giờ và chương trình quản lý hồ sơ do chúng tôi hợp tác với Sở Dịch vụ Xã hội Quận Riverside phát triển, đã nhận được Giải thưởng Thành tựu năm 2017 và 2018 của Hiệp hội Quận Cấp Quốc gia. IEHP cũng đã hợp tác với Đại học California, Los Angeles trong Chương trình Tăng cường Nguồn Nhân lực Lão khoa để cung cấp cho bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp họ cải thiện kết quả sức khỏe và tăng chất lượng chăm sóc cho người cao tuổi.