Hiệu quả Chất lượng

Tại IEHP, chất lượng có nghĩa là tập trung đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hội viên và hỗ trợ các nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng, luôn nỗ lực tạo ra các chương trình và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của hội viên và nhà cung cấp của chúng tôi.

 

Trên thực tế, IEHP là một trong những chương trình Medicaid được xếp hạng cao nhất ở California. Căn cứ trên công cụ Chuỗi Dữ liệu và Thông tin về Hiệu quả Chăm sóc Sức khỏe (HEDIS) và Đánh giá của Người tiêu dùng về các Nhà cung cấp và Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe (CAHPS), Ủy ban Quốc gia về Đảm bảo Chất lượng (NCQA) đã trao hạng Chứng nhận cho chương trình Medi-Cal của IEHP. Hạng này chỉ dành cho những chương trình bảo hiểm y tế có chương trình cung cấp dịch vụ và lâm sàng đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn của NCQA.

 

Tìm hiểu thêm về cách thức IEHP cung cấp dịch vụ và sự chăm sóc chất lượng trong phần bên dưới. 

Báo cáo Chất lượng

Trong Báo cáo Chất lượng 2023, thông qua những chỉ số quan trọng, quý vị có thể biết được chúng tôi đã hoạt động như thế nào trong những năm qua để có được chất lượng như vậy. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết dữ liệu đó chuyển thành kết quả cụ thể cho Hội viên, Nhà cung cấp và Hội viên Nhóm của chúng tôi như thế nào. Mặc dù chúng tôi đạt hiệu quả vượt trội ở nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

 

 

Chúng tôi lập Báo cáo Chất lượng nhằm mục đích minh bạch thông tin — với quý vị và với chính chúng tôi. Cuộc hành trình này vẫn còn tiếp diễn và chúng tôi hy vọng sẽ học hỏi được từ đó để có thể làm tốt hơn và hiệu quả hơn nữa, không phụ lòng những người tin cậy chúng tôi nhất.

Quản lý Chất lượng

IEHP đang triển khai một chương trình quản lý chất lượng chủ động, liên tục và toàn diện với mục tiêu chính là liên tục theo dõi và cải thiện chất lượng chăm sóc, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc, sự an toàn của bệnh nhân và chất lượng dịch vụ cung cấp cho Hội Viên IEHP. Chương trình Quản lý Chất lượng (QM) cung cấp một quy trình chính thức để theo dõi một cách có hệ thống, đánh giá một cách khách quan, bám sát và xác định xu hướng về chất lượng, hiệu quả và hiệu suất của chương trình bảo hiểm y tế.

 

Đánh giá Hoạt động Quản lý Chất lượng

Mô tả Chương trình Quản lý Chất lượng

HEDIS

Hàng năm, IEHPđều tiến hành đánh giá chất lượng tổng thể của những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp cho hội viên IEHP. Để triển khai hoạt động này, IEHP sử dụng NCQA, một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận chuyên cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. NCQA đã công nhận và chứng nhận cho nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe và quản lý sự phát triển của HEDIS®. Công cụ HEDIS này cung cấp:

  • bộ các thước đo hiệu suất chuẩn dựa trên các nhóm mẫu hội viên hợp lệ về mặt thống kê
  • cho công chúng những thông tin để so sánh hiệu suất của chương trình bảo hiểm y tế

Điểm Đánh giá HEDIS:

Mức độ Hài lòng của Bác sĩ

IEHP trân trọng sự hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Để hỗ trợ họ, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ từ hỗ trợ trực tuyến cho đến ban dịch vụ qua điện thoại, cho đến người đại diện dịch vụ tận tâm. Đó là lý do các bác sĩ đánh giá cao IEHP. Trên thực tế, theo Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ năm 2023 do SPH Analytics thực hiện, 98.2% bác sĩ sẽ giới thiệu IEHP cho các bác sĩ khác.

Đánh giá Nhu cầu của Người dân

Hàng năm, IEHP đều gửi Khảo sát Đánh giá của Người dân cho Hội viên IEHP để tìm hiểu thêm về nhu cầu của họ. Xem kết quả ở bên dưới. 

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải xuống Adobe Acrobat Reader