Nguồn Lực Y Tế

Kiểm Soát Sức Khỏe của Quý Vị Tốt Hơn!

Quý vị có đang đi đúng hướng trong việc kiểm soát sức khỏe của quý vị không? Nếu quý vị là một Hội viên từ 18 tuổi trở lên, hãy hoàn thành bản đánh giá sức khỏe và dùng các công cụ tự quản lý tương tác để giúp quý vị bắt đầu thực hiện những thay đổi lành mạnh.

 

Đánh giá Sức khỏe là một bản khảo sát trực tuyến giúp quý vị hiểu biết về các nguy cơ sức khỏe của quý vị. Bản đánh giá gồm các câu hỏi về sức khỏe thể chất và cảm xúc, những thói quen sức khỏe và các vấn đề sức khỏe hiện tại hoặc trước đây.

 

Dựa trên các câu trả lời của quý vị, chúng tôi có thể đề xuất một số điều quý vị có thể thực hiện để duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Có các kế hoạch hành động tự quản lý tương tác trong 13 chủ đề sức khỏe sau:

 

 • Chăm Sóc Lưng
 • Trầm Cảm
 • Quản Lý Bệnh Tiểu Đường
 • Phòng Ngừa Bệnh Tiểu Đường
 • Sức Khỏe Tài Chính
 • Ăn Uống Lành Mạnh
 • Quản Lý Bệnh Tim
 • Phòng Ngừa Bệnh Tim
 • Cai Thuốc Lá
 • Hoạt Động Thể Chất
 • Uống Rượu Gây Nguy Hiểm
 • Kiểm Soát Căng Thẳng
 • Quản Lý Cân Nặng

 

Đăng nhập vào Tài khoản Hội viên IEHP để bắt đầu hoàn thành bản Đánh giá Sức khỏe ngay hôm nay! Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.