Các Hội viên IEHP giờ đây có được một cách thức dễ dàng, bảo mật để xác nhận danh tính của mình khi gọi cho IEHP!


Vào đầu năm 2022, IEHP đã triển khai một công nghệ đột phá có tên là IEHP Voice ID. Hệ thống nhận biết giọng nói này sử dụng dấu ấn giọng nói của quý vị để nhận diện quý vị. Giọng nói của quý vị có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu an toàn và sau đó được sử dụng để xác định dấu vân tay hoặc quét khuôn mặt qua giọng nói riêng biệt của từng người. 

Tôi sẽ được hưởng lợi như thế nào từ việc sử dụng IEHP Voice ID?

Bằng việc chọn sử dụng IEHP Voice ID, quý vị có thể tiết kiệm thời gian mà đáng lẽ phải dùng để trả lời một chuỗi các câu hỏi để chứng tỏ danh tính của quý vị. Mỗi Hội viên sử dụng IEHP Voice ID có thể giảm thời gian để xác minh danh tính từ 3 phút xuống còn dưới 30 giây!


Việc sử dụng IEHP Voice ID giúp hợp lý hóa mỗi cuộc gọi-các đại diện Ban Dịch vụ Hội viên của chúng tôi sẽ lập tức biết họ đang nói chuyện với đúng người.

Nó có an toàn không?

IEHP Voice ID có độ bảo mật cao hơn so với mật khẩu, mã PIN, câu hỏi bảo mật, và các dạng bảo mật cũ khác. Hệ thống IEHP Voice ID sẽ gửi một cảnh báo nếu nó phát hiện ra giọng nói được sao chép hay dấu ấn giọng nói đã được ghi âm từ trước.

 

Các chuyên gia về dấu ấn sinh học giọng nói cho biết dấu ấn giọng nói là an toàn hơn. Nó bao gồm hơn 100 đặc điểm hành vi độc nhất của mỗi người, chẳng hạn như trọng âm, độ cao thấp, độ dài của quãng âm, v.v.

Tôi có thể đăng ký IEHP Voice ID bằng cách nào?

Các Hội viên của IEPH có thể gọi đến Ban Dịch vụ Hội viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai–Thứ Sáu, 7 a.m. – 7 p.m., và Thứ Bảy–Chủ Nhật, 8 a.m.–5 p.m. Người dùng TTY có thể gọi số call 1-800-718-IEHP (4347) để đăng ký IEHP Voice ID. Việc sử dụng dịch vụ này là không bắt buộc. Quý vị không phải trả tiền để đăng ký sử dụng.