Chương Trình Nhắn Tin

Vào tháng 1 năm 2021, chúng tôi đã triển khai lại chương trình nhắn tin cho các Hội Viên của mình. Với hầu hết các Hội Viên của chúng tôi đều sử dụng tin nhắn văn bản, hình thức liên lạc này có thể liên hệ được với các Hội Viên của chúng tôi ngay lập tức. Mặc dù thông tin không chỉ hạn chế trong kênh liên lạc phổ biến này, nhưng chúng tôi có thể gửi cho quý vị thông tin chăm sóc sức khỏe quan trọng để:

  • Thông báo cho quý vị về cách nhận dịch vụ và dịch vụ chăm sóc với IEHP
  • Nhắc nhở quý vị về những lần khám sức khỏe phòng ngừa quan trọng để giúp quý vị duy trì sức khỏe
  • Thông báo cho quý vị biết về các chương trình giáo dục sức khỏe và chăm sóc sức khỏe mà quý vị đủ điều kiện tham gia
  • Và nhiều dịch vụ khác

Để đăng ký, Hội Viên cần soạn nhắn tin “Healthty” gửi đến 90902. Có thể phải trả phí tin nhắn và dữ liệu mạng điện thoại. Để được hỗ trợ, nhắn HELP tới 90902 hoặc gửi email tới texthelp@iehp.org. Hội Viên có thể hủy đăng ký bằng cách trả lời STOP bất kỳ lúc nào. Tần suất tin nhắn có thể thay đổi. 

Chương trình nhắn tin này dành cho Hội Viên đã đăng ký Boost, AT&T, T-Mobile®, Dobson, Verizon Wireless, U.S. Cellular, C Spire Wireless, Metro PCS, Cricket Communications, Virgin Mobile và các công ty dịch vụ viễn thông di động khác. Các công ty viễn thông không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị chậm trễ hoặc không gửi được. Hội niên phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng dịch vụ này.

Quý vị cũng đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện của IEHP Wireless Text Messaging

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị. Quý vị có thể tìm chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi tại đây.

Thông tin Liên hệ:
10801 Sixth Street
Rancho Cucamonga, CA 91730
1-800-440-IEHP (4347)
1-800-718-IEHP (4347) dành cho Người dùng TTY
8 a.m.-5 p.m. PST
texthelp@iehp.org
www.iehp.org
*Chương trình lập trình ngán này do mPulse quản lý. www.mpulsemobile.com