Quản Lý Bệnh Tật Của Quý Vị

Quá trình điều trị bệnh hoặc ốm đau có thể gây ra nhiều vấn đề khó khăn. IEHP có các chương trình miễn phí để giúp quý vị quản lý bệnh trạng của mình và kiểm soát sức khỏe của quý vị.

Chương Trình Kiểm Soát Hen Suyễn Cho Gia Đình của IEHP

Để kiểm soát bệnh hen suyễn của quý vị, quý vị cần có một chương trình phù hợp để quản lý các triệu chứng của mình. Biết các yếu tố khởi phát của quý vị, sử dụng máy đo lưu lượng đỉnh thường xuyên và sử dụng Kế Hoạch Hành Động Điều Trị Hen Suyễn là những bước tuyệt vời để kiểm soát bệnh hen suyễn tốt hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem xét các Lớp Học về Hen Suyễn Dành Cho Gia Đình MIỄN PHÍ của chúng tôi!

 

Chương Trình Kiểm Soát Hen Suyễn Cho Gia Đình của IEHP cung cấp chương trình giáo dục về bệnh hen suyễn miễn phí và các chiến lược tự quản lý cho Hội Viên IEHP và thành viên cộng đồng để quản lý bệnh hen suyễn của họ. Chương trình bao gồm một Lớp Học về Hen Suyễn Dành Cho Gia Đình tương tác. Lớp học về Hen suyễn dành cho Gia đình được tổ chức ít nhất hai lần mỗi tháng tại các cơ sở trong cộng đồng trên khắp các Quận San Bernardino và Riverside.
 

Lớp học về Hen suyễn dành cho Gia đình
Hình thức: Theo nhóm
Thời lượng: 2 giờ 30 phút
Độ tuổi: Bất kỳ độ tuổi nào được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn (người dưới 18 tuổi phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng)

Quý vị nhận được những gì từ Lớp học về Hen suyễn dành cho Gia đình?

  • Quý vị sẽ học cách sử dụng các công cụ tự quản lý bệnh hen suyễn như ống đệm, máy đo lưu lượng đỉnh và Kế Hoạch Hành Động Điều Trị Bệnh Hen Suyễn.
  • Học cách xác định, tránh và giảm các tác nhân gây hen suyễn trong môi trường của quý vị.
  • Lớp Học về Hen Suyễn sẽ cung cấp hỗ trợ xã hội và cơ hội để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ những người khác.


Hãy gọi cho Phòng Giáo Dục Sức Khỏe của IEHP theo số 1-866-224-IEHP (4347) hoặc 1-800-718-IEHP (4347) dành cho người dùng TTY để tìm lớp học ở gần quý vị. 

Health Talk

Health Talk là nơi chúng tôi chia sẻ các cách để giúp quý vị luôn cảm thấy khỏe mạnh. Cho dù quý vị quan tâm đến việc duy trì sức khỏe hay muốn tìm hiểu cách quản lý tình trạng sức khỏe, chúng tôi đều có điều gì đó dành cho quý vị. Chúng tôi chia sẻ các nguồn lực hỗ trợ, dữ kiện và hỗ trợ lời khuyên của bác sĩ - tất cả đều theo cách thân thiện và dễ làm theo. Vì vậy, hãy tham gia cùng chúng tôi trên Health Talk, một podcast do IEHP, Inland Empire Health Plan của quý vị trình bày.

 

Health Talk