Cuộc họp của Ban Quản trị

Lịch họp và Địa điểm Họp năm 2023 của Ban Quản trị

Ban quản trị của chúng tôi họp mặt hàng tháng theo hình thức công khai trước công chúng. Chúng tôi kính mời quý vị tham gia cuộc họp ban quản trị tiếp theo của chúng tôi. Quý vị có thể tải hầu hết bản sao báo cáo tháng của ban quản trị của chúng tôi.

 

Dr. Bradley P. Gilbert Trung tâm Giáo dục và Đổi mới
9500 Cleveland Avenue
Rancho Cucamonga, CA 91730

 

Nhấn vào đây để xem bản đồ phòng họp. 

 

 

Bất kỳ Hội viên nào của công chúng đều có thể quan sát các thủ tục tố tụng đã được lên lịch bằng cách sử dụng liên kết được liệt kê bên dưới.

 

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp trực tuyến.

 

Ngày Chương trình Inland Empire

   Thứ Hai, ngày 30 Tháng Một, 2023    9 giờ sáng
   Thứ Hai - KHÔNG CÓ CUỘC HỌP NÀO   
   Thứ Hai, ngày 6 Tháng Ba, 2023    9 giờ sáng
   Thứ Hai, ngày 10 Tháng Tư, 2023
    9 giờ sáng
   Thứ Hai, ngày 8 Tháng Năm, 2023    9 giờ sáng
   Thứ Hai, ngày 5 Tháng Sáu, 2023
    9 giờ sáng
   Thứ Hai, ngày 10 Tháng Bảy, 2023
    9 giờ sáng
   Thứ Hai, ngày 14 Tháng Tám, 2023
    9 giờ sáng
   Thứ Hai, ngày 11 Tháng Chín, 2023    9 giờ sáng
   Thứ Ba, ngày 10 Tháng Mười, 2023    9 giờ sáng
   Thứ Hai, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023
    9 giờ sáng
   Thứ Hai, ngày 11 Tháng Mười Hai, 2023    9 giờ sáng

Báo Cáo của Ban Quản Trị

Tháng Chín, 2023

Tháng Tám 2023

Tháng Bảy 2023

Tháng Sáu 2023