Quản lý Điều trị bằng Thuốc


IEHP cung cấp dịch vụ Quản lý Điều trị bằng Thuốc (MTM) cho các Hội viên đủ điều kiện. MTM là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các dịch vụ được các dược sĩ trong nhóm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi cung cấp.

mtm-logo

Nhóm Dược Lâm sàng của IEHP xem xét các loại thuốc của quý vị, đảm bảo rằng quý vị đang dùng những loại thuốc phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Nếu quý vị là hội viên hội đủ điều kiện tham gia Chương trình MTM, thì quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ chúng tôi. Quý vị sẽ được ghi danh—trừ khi quý vị từ chối không tham gia. Chương trình này miễn phí cho những người đủ điều kiện.

Ai có thể hội đủ điều kiện?

 • Một số hội viên đã được xác định để tham gia chương trình này có thể chỉ được bảo hiểm Medi-Cal với IEHP.
 • Hoặc họ có thể đã ghi danh IEHP DualChoice (HMO D-SNP). Họ phải đáp ứng các tiêu chí và sẽ nhận được các dịch vụ từ Chương Trình MTM của Medicare. (Hãy xem mô tả bên dưới.) 

Dịch vụ MTM là gì?

Dịch vụ MTM của IEHP bao gồm những yếu tố cơ bản này:

 • Đánh giá liệu pháp điều trị bằng thuốc
 • Giáo dục về sử dụng thuốc - bao gồm kế hoạch hành động về thuốc
 • Quản lý bệnh

Nhóm Dược Lâm sàng IEHP của chúng tôi xem xét các loại thuốc, tiền sử gia đình, tình trạng bệnh và mục tiêu điều trị bằng thuốc của hội viên. Dựa trên đánh giá đầy đủ, nhóm này sau đó đưa ra các đề xuất cho hội viên và nhà cung cấp. 


Một nhóm các dược sĩ và kỹ thuật viên đã đăng ký phối hợp với bác sĩ (hoặc nhà cung cấp khác) và nhà thuốc của quý vị để cung cấp dịch vụ chăm sóc đầy đủ. Chúng tôi cũng phối hợp với nhóm quản lý chăm sóc của mình để cung cấp dịch vụ chăm sóc “sức khỏe toàn diện” cho các hội viên của chúng tôi.

Chương trình MTM của Medicare

IEHP Clinical Pharmacy cung cấp các dịch vụ MTM hoàn toàn miễn phí cho các hội viên IEHP DualChoice:

 • có một số vấn đề về sức khỏe, và
 • đang dùng nhiều loại thuốc theo toa, và
 • có chi phí thuốc cao

Sau khi ghi danh tham gia vào chương trình, quý vị sẽ nhận được gói thông tin qua đường bưu điện có thông tin chi tiết. Quý vị cũng sẽ nhận được thông tin về cách hủy ghi danh nếu quý vị chọn không tham gia chương trình. Nếu quý vị quyết định không tham gia chương trình, thì việc ghi danh và tư cách hội đủ điều kiện tham gia IEHP DualChoice của quý vị sẽ không thay đổi. Chúng tôi hy vọng rằng nếu quý vị đủ điều kiện, thì quý vị sẽ tham gia chương trình được cung cấp miễn phí này — để giúp quý vị quản lý tốt hơn các loại thuốc của mình. 

Chương Trình MTM bao gồm đánh giá thuốc toàn diện hàng năm (CMR) và đánh giá thuốc theo mục tiêu (TMR). Dưới đây là một số thông tin chi tiết về dịch vụ MTM:

Đánh Giá Thuốc Toàn Diện(CMR)
Một Dược sĩ Lâm sàng của IEHP sẽ cung cấp cho quý vị đánh giá đầy đủ hàng năm về các loại thuốc của quý vị qua điện thoại. Dược sĩ xem xét các loại thuốc của quý vị để đảm bảo rằng quý vị có những loại thuốc phù hợp với tình trạng của mình, tránh sự tương tác thuốc và các vấn đề khác. 

Sau khi CMR của quý vị được thực hiện, quý vị sẽ nhận được Kế Hoạch Hành Động Về Thuốc (MAP) và Danh Sách Thuốc Cá Nhân (PML) qua đường bưu điện. Quý vị có thể nhận các tài liệu về dịch vụ MTM, cùng với bản sao Danh Sách Thuốc Cá Nhân, bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên và yêu cầu nói chuyện với Nhóm Dược Lâm Sàng.
Đánh Giá Thuốc Toàn Diện(CMR)
Nhóm Dược Lâm Sàng IEHP cũng sẽ cung cấp TMR trong suốt cả năm bằng cách xem xét các vấn đề với các loại thuốc của Hội Viên IEHP DualChoice tham gia chương trình. Nhóm sẽ thực hiện TMR cho tất cả những người thụ hưởng đã ghi danh ba tháng một lần. Người thụ hưởng có thể nhận các khuyến nghị TMR qua đường bưu điện và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính của họ có thể nhận các khuyến nghị qua fax — nếu Nhóm Dược Lâm Sàng IEHP cho là cần thiết.

Để biết thêm thông tin, Hội Viên IEHP DualChoice hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ CMR hoặc TMR có thể gọi số 1-877-273-IEHP (4347), 8 a.m.-8 p.m. (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347) Nhấp vào đây để biết danh sách thuốc cá nhân trống.

Tiêu chí Hội đủ Điều kiện

Các dịch vụ này của Chương Trình MTM có thể có các tiêu chí hạn chế về tính đủ điều kiện và không được coi là một quyền lợi. Chúng được cung cấp cho các tình trạng này:


1. Hội viên có tối thiểu ba (3) tình trạng bệnh:

 • Bệnh Xương-Viêm khớp-Loãng xương
 • Suy Tim Mạn Tính (CHF)
 • Bệnh tiểu đường
 • Rối loạn lipid máu
 • Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (ESRD)
 • HIV/AIDS
 • Tăng huyết áp
 • Tình Trạng Sức Khỏe Tâm Thần Mạn Tính/Khuyết Tật
 • Bệnh Đường Hô Hấp - Hen Suyễn
 • Bệnh Đường Hô Hấp - Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mạn Tính (COPD)

 

2. Hội viên được kê toa tối thiểu năm (5) loại thuốc khác nhau để điều trị các tình trạng bệnh đó:

 • Thuốc ức chế men chuyển (ACE)
 • Thuốc Ức Chế Thụ Thể Angiotensin II (ARB)
 • Thuốc chống trầm cảm
 • Thuốc chống tăng lipid máu
 • Thuốc điều trị cao huyết áp
 • Thuốc chống loạn thần
 • Liệu pháp Kháng Retrovirus
 • Thuốc ức chế Beta
 • Biophosphonates
 • Thuốc giãn phế quản
 • Thuốc Chẹn Kênh Canxi
 • Thuốc lợi tiểu
 • Insulin
 • Thuốc Uống Điều Trị Đái Tháo Đường
 • Thuốc Ức Chế Tái Hấp Thu Serotonin Chọn Lọc (SSRI)
 • Corticosteroid Dạng Hít
 • Calcimimetic
 • Cardiac Glycoside
 • Yếu Tố Kích Thích Khuẩn Lạc
 • Glucagon-Like Peptide-1
 • Glucocorticosteroids
 • Thuốc Ức Chế Neprilysin
 • Chất Kết Dính Phosphate
 • Các Chất Tương Tự Vitamin D 

 

3.  Có khả năng sẽ phát sinh chi phí thuốc là $1,332.50 (một phần tư của $5,330) cho ba tháng trước đó.

 

Để tìm hiểu thêm về MTM, hãy gọi IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 a.m.-8 p.m. (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

 

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.Thông tin trong trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2023.
H8894_DSNP_24_4164896_M Pending Accepted

 

 

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan