Quản lý Điều trị bằng Thuốc


IEHP cung cấp Chương Trình Quản Lý Trị Liệu Bằng Thuốc (Medication Therapy Management, MTM) cho các hội viên đủ điều kiện. MTM là thuật ngữ dùng để mô tả một loạt các dịch vụ do các dược sĩ trong nhóm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi cung cấp.

mtm-logo

Nhóm Dược Lâm Sàng (Clinical Pharmacy Team) của IEHP xem xét các loại thuốc của quý vị, nhằm đảm bảo quý vị đang dùng loại thuốc phù hợp với bệnh trạng của mình. Nếu quý vị là hội viên đủ điều kiện tham gia Chương Trình MTM, quý vị sẽ nhận được thư từ chúng tôi. Quý vị sẽ được ghi danh - trừ khi chọn không tham gia. Chương trình này miễn phí cho những người đủ điều kiện.

Ai có thể đủ điều kiện?

 • Hội viên sẽ được ghi danh vào chương trình IEHP DualChoice (HMO D-SNP) và phải đáp ứng tiêu chí cụ thể để nhận được các dịch vụ sau:
  • Xem xét trị liệu bằng thuốc
  • Hướng dẫn về thuốc - bao gồm kế hoạch hành động về thuốc
  • Quản lý bệnh tật

 

Nhóm Dược Lâm Sàng IEHP của chúng tôi sẽ xem xét các loại thuốc, tiền sử gia đình, tình trạng bệnh và mục tiêu trị liệu bằng thuốc của quý vị. Dựa trên việc xem xét đầy đủ, nhóm này sẽ đưa ra đề xuất cho quý vị và các nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị. 


Một nhóm dược sĩ và kỹ thuật viên được cấp phép hành nghề, sẽ làm việc với bác sĩ của quý vị (hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế khác), các nhà thuốc và nhóm Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc của chúng tôi để cung cấp các phương pháp chăm sóc “sức khỏe toàn diện” cho quý vị.

Chương Trình MTM của Medicare

Nhóm Dược Lâm Sàng của IEHP cung cấp những dịch vụ của MTM miễn phí dành cho các Hội Viên của IEHP DualChoice mà:

 • Có một số vấn đề về sức khoẻ và
 • Đang dùng nhiều loại thuốc kê toa và
 • Có chi phí thuốc cao

Các hội viên có giới hạn bảo hiểm theo Chương Trình Quản Lý Thuốc (Drug Management Program, DMP) cũng nhận được dịch vụ MTM.

Sau khi ghi danh vào chương trình tự nguyện này, quý vị sẽ nhận được tập tài liệu chào mừng qua đường bưu điện có kèm thông tin chi tiết về các bước tiếp theo. Quý vị cũng sẽ nhận được thông tin về cách hủy đăng ký nếu quý vị chọn không tham gia chương trình. Nếu quý vị quyết định không tham gia chương trình, việc ghi danh và khả năng đủ điều kiện của quý vị với IEHP DualChoice sẽ không thay đổi. Chúng tôi hy vọng rằng nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ tham gia chương trình được cung cấp miễn phí này—để quý vị quản lý thuốc của mình một cách tốt hơn. 

Chương trình MTM bao gồm việc xem xét thuốc toàn diện hàng năm (comprehensive medication review, CMR), việc xem xét thuốc có mục tiêu (targeted medication review, TMR) và thông tin về cách vứt bỏ thuốc an toàn hàng năm. Dưới đây là một số chi tiết về các dịch vụ của MTM:

XEM XÉT THUỐC
TOÀN DIỆN (CMR)
Nếu quý vị đủ điều kiện trong mỗi năm, Dược Sĩ Lâm Sàng của IEHP sẽ gọi cho quý vị để xem xét thuốc của quý vị qua điện thoại. Dược Sĩ sẽ xem xét tất cả các loại thuốc của quý vị (thuốc kê toa, thuốc không kê toa và thuốc bổ) để đảm bảo quý vị có loại thuốc phù hợp với tình trạng của mình và tránh được sự tương tác thuốc. 

Sau khi CMR của quý vị hoàn tất, quý vị sẽ nhận được Kế Hoạch Hành Động về Thuốc (Medication Action Plan, MAP) và Danh Sách Thuốc Cá Nhân (Personal Medication List, PML) qua đường bưu điện trong vòng 14 ngày. Quý vị có thể nhận những tài liệu này bằng cách gọi tới Ban Dịch Vụ Hội Viên và yêu cầu được nói chuyện với Nhóm Dược Lâm Sàng.
XEM XÉT THUỐC
CÓ MỤC TIÊU (TMR)

Nhóm Dược Lâm Sàng của IEHP cũng sẽ hoàn thành TMR trong năm bằng cách xem xét các vấn đề với thuốc của quý vị. Nhóm này sẽ thực hiện TMR cho tất cả những người thụ hưởng đã ghi danh cứ mỗi ba tháng. Quý vị có thể nhận được đề nghị TMR qua đường bưu điện và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính của quý vị có thể nhận được đề nghị qua fax—nếu Nhóm Dược Lâm Sàng của IEHP thấy cần thiết.
THÔNG TIN VỀ CÁCH VỨT BỎ THUỐC AN TOÀNHàng năm, quý vị cũng sẽ nhận được thông tin về cách vứt bỏ an toàn các loại thuốc kê toa mà là chất được kiểm soát.

 

Để biết thêm thông tin, các Hội Viên của IEHP DualChoice đủ điều kiện sử dụng dịch vụ CMR hoặc TMR có thể gọi số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối [Múi Giờ Chuẩn Thái Bình Dương (Pacific Standard Time, PST)], 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347) Nhấp vào đây để xem danh sách thuốc cá nhân còn trống.

Tiêu Chí Đủ Điều Kiện

Các dịch vụ của Chương Trình MTM này có thể có tiêu chí đủ điều kiện hạn chế và không được xem là quyền lợi. Các dịch vụ này áp dụng cho những điều kiện sau:


1. Hội viên mắc tối thiểu ba (3) tình trạng bệnh:

 • Bệnh Xương-Viêm Khớp-Loãng Xương
 • Suy Tim Mãn Tính (Chronic Heart Failure, CHF)
 • Bệnh Tiểu Đường
 • Rối Loạn Mỡ Máu
 • Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (End-Stage Renal Disease, ESRD)
 • HIV/AIDS
 • Tăng huyết áp
 • Sức Khỏe Tinh Thần – Tình Trạng Sức Khỏe Tinh Thần Mãn Tính/Khuyết Tật
 • Bệnh Hô Hấp – Hen Suyễn
 • Bệnh Hô Hấp – Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mãn Tính (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)

 

2. Hội viên được kê toa tối thiểu năm (5) loại thuốc khác nhau để điều trị các tình trạng bệnh đó:

 • Chất Gây Ức Chế ACE
 • Thuốc Chẹn Thụ Thể Angiotensin II (Angiotensin II Receptor Blocker, ARB)
 • Thuốc chống trầm cảm
 • Thuốc hạ mỡ máu
 • Thuốc hạ huyết áp
 • Thuốc chống loạn thần
 • Điều Trị Kháng Retrovirus
 • Thuốc Chẹn Beta
 • Bisphosphonate
 • Thuốc giãn phế quản
 • Thuốc Chẹn Canxi
 • Thuốc lợi tiểu
 • Insulin
 • Thuốc Hạ Đường Huyết Đường Uống
 • Thuốc Ức Chế Tái Hấp Thu Serotonin Có Chọn Lọc (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI)
 • Corticosteroid Dạng Hít
 • Calcimimetic
 • Glycoside Trợ Tim
 • Các Yếu Tố Kích Thích Cụm
 • Peptide Giống Glucagon-1
 • Glucocorticosteroid
 • Thuốc Ức Chế Neprilysin
 • Chất Kết Dính Phosphate
 • Chất Tương Tự Vitamin D 

 

3.  Hội viên có thể sẽ phải chịu chi phí thuốc là $1332.50 (một phần tư của $5,330) trong ba tháng trước đó.

 

Để tìm hiểu thêm về MTM, hãy gọi cho IEHP DualChoice theo số 
1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Múi giờ PST), 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

 

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương Trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia chương trình IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 

 

Thông tin trên trang này là hiện hành vào ngày 02 tháng 04 năm 2024.
H8894_DSNP_24_4651029_M_2024_A Accepted

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan